GRASSKO Sp. j.
56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 38
tel./fax 71 399 12 54
tomasz@grassko.pl, pawel@grassko.pl

OFERTA HANDLOWA


Polityka cookies

GRASSKO Sp. j.
51-315 Wrocław; ul. Kiełczowska 67/1
NIP: PL8951905377    REGON:020696240

Biuro:
56-400 Olesnica, ul. Wrocławska 38
tel./fax 71 399 12 54
e-mail: pawel@grassko.pl
e-mail: tomasz@grassko.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Numer KRS: 0000299812, NIP: PL8951905377, Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł

Konto:
KREDYT BANK S.A.
nr: 19 1500 1793 1217 9005 6395 0000
<P>The animation cannot be displayed. Either the web browser does not have a Flash plug-in or Javascript is not enabled. To obtain a free Flash plug-in, go to <A HREF="http://www.macromedia.com">http://www.macromedia.com</A></P>